NELER YENİ

Elektrikcad9 programında yapılan yenilikler sondan başa doğru aşağıda verilmiştir.

İşyeri, ortak mahal ve asansör tabloları gibi durumlarda ana tablo için eşzamanlı güç hesabı.

Tablo Detayı Çizme

Başka programlarda çizilmiş sembolleri elektrikcad sembollerine dönüştürme

Linye gönderme ile besleme sembolleri ile mahal belirtme.

1/50 ve 1/100 ölçeğinde çalışma

Seçili panonun Yükleme Cetvelinin Exel dosyasına gönderilmesi

Yerleştirilmiş sembolü değiştirirken yeni sembole ait ön izleme oluşturulması

Aplik armatürlerin diğerlerinden ayrılması ve bununla ilgi yeni bir buton oluşrulması

Yeni armatür sembollerinin eklenmesi ve bunların Aydınlatma hesabında tanınması

Yatayla açı yapan yada çokgen yapıdaki odalara armatür yerleştirme

Hesaplarda güç çarpanını değiştirme özelliği ve varsayılanın 0.8 olarak atanması

Mimari porojede yapılan düzenlemeler için yeni katman butonlarının eklenmesi

Sembol adlarının değiştirilmesi ile ilgili komut eklenmesi

Tüm sembol oluşturma butonlarına varsayılan sembolü değiştirme özelliğinin eklenmesi

Klemens kullanılarak mahallerin beslenmesi

Mevcut bir hattı kullanarak çok uzak noktalardan bile otomatik hat oluşturulması

Panolarda hat girişi oluşturma

Buat, besleme ve anahtarların istendiğinde hat ucu olmadan duvara veya hatta göre yerleştirilmesi

Yatayda kablo çekmeden hattı gönderme ve alma

Çoklu hattın kolayca tekli hatta dönüştürme

Tali tabloların ana tablodan tek sembol ile topluca beslenmesi

Zayıf akım hatlarının da Elektrik Kalemi ile kolayca çekilmesi

Katman adları önüne elk kelimesi eklenmesi ve yeni katmanların tanımlanması

Seçili olan prize göre tek hareketle Gerilim düşümü ve Akım kontrolü hesaplarının yapılması

Linye saymaları ve Yükleme Cetveli oluşmasının daha hızlı olması

Seçilen panonun Yükleme Cetvelini oluşturma

Yükleme Cetveli başlığı oluşturma

Olmayan sembolün daha kolay eklenmesi